ฟอล์ย ปิดปากขวด

1.60฿

ฟอล์ย ปิดปากขวด

มี 4 ขนาด

27 mm. ใช้กับ ขวดไทลินอลเหลี่ยมจัตุรัส 30 cc.

30 mm. ใช้กับ ขวดไทลินอลเหลี่ยมผืนผ้า 50 cc.

35 mm. ใช้กับ ขวดไทลินอลกลม 50/100/150 cc.

37 mm. ใช้กับ ขวดไทลินอลเหลี่ยม 150 cc.

ราคาร้อยละ 160 บาท

แผ่นฟอล์ยปิดฝาขวด
ฟอล์ย ปิดปากขวด

1.60฿

หมวดหมู่: